Forretningsbetingelser

Nærværende forretningsbetingelser gælder for kørsel udført af nedenstående selskaber:

Kørselskontorets navn: Dantaxi 4×48 A/S
CVR-nr.: 39174901
Adresse: Krogshøjvej 49, 2880 Bagsværd

&

Kørselskontorets navn: Kørselskontoret Dantaxi A/S
CVR-nr.: 39789671
Adresse: Krogshøjvej 49, 2880 Bagsværd

Dantaxi Forretningsbetingelser

1. Cykler

Det skal oplyses ved bestilling, hvis der skal medtages cykel på turen. Cyklen vil blive placeret udvendigt på taxien. Prisen for at få sin cykel med fremgår af vores liste over tillægsydelser.

Cykler kan alene forventes medtaget, hvis de i kraft af deres vægt og dimensioner naturligt kan medtages på en standard cykelholder. Løft, træk og skub i arbejdsøjemed skal kunne ske i overensstemmelse med arbejdstilsynets vejledning om løft. Det vil være op til den enkelte chauffør at foretage en konkret vurdering af, om en given cykel kan medtages i taxien i overensstemmelse med gældende regler, jfr. Færdselsstyrelsens vejledning: https://fstyr.dk/da/Lister/Nyheder/Nyheder/2022/05/Ny-vejledning-om-medtagning-af-cykel-i-en-taxi

Cykler der transporteres, kan blive beskidte og få små skrammer under transporten, hvilket kørselskontoret ikke er ansvarligt for.

2. Glemte ejendele

Hvis ejendele eller værdigenstande glemmes i taxien, vil Dantaxi forsøge at tilvejebringe det glemte til kunden. Hvis dette ikke lykkes, vil ejendele og værdigenstande blive afleveret til nærmeste politi. Dantaxi er ikke ansvarlig for glemte ejendele, herunder tab af værdigenstande.

3. Forsinkelse/udeblivelse

Dantaxi påtager ikke erstatningsansvar for kundens omkostninger som følge af forsinkelse, aflysning og ikke-opnået tilslutningsforbindelse, herunder refusion af tabt arbejdsfortjeneste eller tab som følge af udgifter til f.eks. hotel, fly-, tog- eller teaterbilletter.

4. Reklamationer

Reklamationer over en taxitur skal fremsendes til Dantaxi via vores kontaktformular. Hvis der ikke findes en løsning, kan der indgives en klage til Klagenævn for Taxi. Retningslinjer og betingelser for indgivelse af klage findes på www.taxiklage.dk

5. Manglende betaling

I tilfælde af manglende betalingsevne efter afsluttet tur, er kunden forpligtet til at oplyse samt dokumentere sit navn og adresse til chaufføren. Ved manglende betaling kan påføres ekspeditionsgebyr samt evt. andre udgifter. Dantaxi accepterer ikke pant for manglende betaling.