Emissionsberegninger for Dantaxis vognpark

COWI har i samarbejde med Dantaxi foretaget en samlet emissionsberegning af Dantaxis vognpark, således at det kan beregnes hvor meget CO₂, der kan spares ved at vælge en eldreven bil frem for en traditionel diesel-eller benzinbil til en taxitur.

På beregningstidspunktet bestod vognparken med personbiler af knap 3 % benzinbiler, 87 % dieselbiler, 10 % eldrevne biler og mindre end 1 % brintbiler.

Beregning af emissioner fra Dantaxis vognpark er baseret på Transportministeriets officielle emissionsberegningsmodel (TEMA2015, 2015). Ved at benytte TEMA2015 er det muligt at beregne emissioner for alle de ønskede komponenter så som partikler (PM2.5), NOx, SO2, CO, HC og CO2.

TEMA2015 beregner emissioner for 2015. Bilernes brændstofeffektivitet bliver løbende forbedret. For at medregne dette, antages det, at brændstofforbruget for nye biler reduceres med 1 % årligt fra 2015. Emissionstallene afhænger af køretøjstype, størrelse, brændstof og alder.

Et transportmiddels køremønster er karakteriseret ved en gennemsnitshastighed, der er resultatet af den variable kørehastighed og mængden af stop undervejs. Køremønstre med lav hastighed er derfor ensbetydende med mange stop og dermed større energiforbrug og emissioner end “jævne” køremønstre med middelhøje gennemsnitshastigheder.

COWI har i samarbejde med Dantaxi antaget en fordeling af køremønstre:

  • 65% Bykørsel
  • 25% Kørsel på landeveje udenfor by
  • 5% Motorvejskørsel (110 km/t)
  • 5% Motorvejskørsel (120 km/t)

Biler bruger mere energi og udleder flere emissioner, når motoren er kold. Koldstarttillæg udgør ca. 10 – 15 % på en tur på 15 km. Koldstartstillæg indregnes i denne analyse på samme måde som i TEMA2015. Da der er tale om taxikørsel, forventes det, at bilerne sjældent er helt kolde, når der startes en ny tur.

Den følgende Tabel præsenterer, hvor meget CO₂ der kan spares ved at vælge en eldreven bil frem for en diesel/benzinbil på en 10 km tur uden kold-start. Det er valgt at undlade koldstart i dette eksempel, da det skønnes, at dette er den typiske situation for en taxa.

Biltype Kg CO² for en samlet tur
For benzin/dieselbil 1,40
For eldreven bil 0,18
Besparelse 1,22

Kilde: COWI-Rapport, EMISSIONSBEREGNINGER FOR DANTAXIS VOGNPARK, juni 2021.

Den ovenstående beregning tager udgangspunkt i personbiler. Ved rapportens udarbejdelse fandtes ikke eldrevne minibusser, der modsvarer de dieseldrevne minibusser. Bemærk at der i denne beregning, ikke er medregnet opstrømsemissioner fra produktion og transport af diesel og benzin.

En taxi kører cirka 300 km i døgnet eller op til otte gange så meget som en almindelig personbil. En tur i en el-taxi udleder næsten 90 % mindre CO₂ i forhold til en almindelig taxi.
Såfremt Dantaxis almindelige taxier er emissionsfrie i 2025, opnås en besparelse på mindst 22.000 ton CO₂ pr. år.

Dantaxis vision er at drive en 0-emissions bilflåde i 2025, mens Regeringen har et mål om, at kun nyregistrerede taxier skal være emissionsfri i 2025.