Om Dantaxi

I Dantaxi vil vi være kundens første valg ved at være det pålidelige og effektive taxaselskab, der bringer vores kunder trygt frem til deres mål.

Om Dantaxi

Dantaxi er en del af Danmarks store mobilitetsvirksomhed Moove Group, som er specialiseret i persontransport med taxi- og busdrift som de to vigtigste områder.

Dantaxi er Danmarks største taxiselskab og tilbyder den bedste taxidækning og kort fremkørsel. Vi har 85 års erfaring i at sikre vores kunder en tryg og personlig service.

Vi har fuld fart på grøn omstilling med en ambition om at være emissionsfri  i 2025. Grøn omstilling er for os ikke kun ord men handling. Moove Group driver Nordens største ladehub til el-taxier.

I alt består vores flåde af 1.900 taxier og 500 minibusser. Flere end 1.000 selvstændige taxivognmænd er tilknyttet. Herudover er ansat 600 chauffører til busdriften, 175 medarbejdere i administrationen og 6 mekanikere på egne værksteder.

Foruden Dantaxi indgår HB-Care som en del af Moove Group A/S. HB-Care er den førende aktør inden for befordring af borgere med særlige behov, herunder handicappede, ældre og skoleelever.

Moove Group ejes af den tysk-svenske kapitalfond Triton.

Læs mere om Dantaxis historie

Dantaxis ledelse

Dantaxi ledes af et erfarent team

Carsten Aastrup

CEO |

Uffe Krarup

CFO |

Vibeke Wolfsberg

CCO |

Mikael Stuhaug

CTO |

Anja Breum

HR/ ESG |

Flemming Bloch

COO |

Stabsfunktioner

Rasmus Krochin

Kommunikationschef |

Vores kerneværdier

Brand Essens

I Dantaxi vil vi være kundens første valg ved at være det pålidelige og effektive taxaselskab, der bringer vores kunder trygt frem til deres mål.

  Brand Promise

Tilgængelighed: Vi tilbyder den bedste dækning og korteste fremkørselsstid.

Service: Vi tilbyder professionel, ensartet og tryg taxikørsel.

Bæredygtighed: Vi vil gå forrest og vise vejen for grøn omstilling i branchen.

Værdier

Positivitet
Positivitet er for os en værdi, der kendetegner mødet med Dantaxi på alle niveauer. Positivitet skaber grundlaget for arbejdsglæde, samt får kollegaer og gæster i huset til at føle sig velkommen. Vi har en positiv indstilling til arbejdet og fejrer gerne vores succeser.

Tillid
Vi har tillid til hinanden og vi stoler på, at det vi siger, er det vi gør. Vi er ærlige og transparente og vores organisation er præget af en stor grad af tillid til, at vi vil hinanden det godt. Vi træffer beslutninger ud fra intentionen om at skabe de bedste resultater for virksomheden, medarbejderne, miljøet og det omkringliggende samfund.

Professionalisme
Professionalisme betyder for os, at vi er ambitiøse, udviser loyalitet overfor Dantaxi og leverer kvalitet i arbejdet. Vi er ikke bange for forandringer, nye opgaver eller at tilegne os ny viden. For os betyder professionalisme, at vi arbejder målrettet og altid med fokus på forretningsstrategien. Vi er løsningsorienteret ved at et problem altid følges op med forslag til løsninger.

Ansvar
Ansvarlighed betyder for os, at vi tager ansvar for egne opgaver og deadlines og for selv at søge information. Vi tilstræber ikke en nulfejlskultur, hvor der ikke er plads til nytænkning og initiativ. Vi stiller gerne viden og færdigheder til rådighed for kollegaer og tager dermed ansvar for at spille hinanden gode. Vi tager alle ansvar for at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø.

Respekt
Vi viser altid respekt overfor hinanden. Vi har respekt for hinandens kompetencer, tid og ansvarsområder. Vi ser diversitet og forskellighed i en organisation som en styrke i forhold til at opnå de bedste resultater. Vi benytter altid et respektfuldt sprog med afstandtagen til alle former for sexisme og krænkende udsagn rettet mod enkeltpersoner eller grupper.

ESG rapport

Vores ESG rapport er for Moove Group og selskabets datterselskaber, Aarhus Minibusser, Dantaxi og HB-Care. Den vedrører regnskabsåret 2023. Rapporten er udarbejdet som en selvstændig rapport i overensstemmelse med §99a og §99b i den danske lov om finansielle rapporter (Financial Statements Act). Hent vores nyeste ESG-rapport (2023)


Whistleblowerordning

Hvis du er eller har været ansat i Moove Group A/S og i den forbindelse har oplevet eller har fået mistanke om ulovlige forhold, uetiske handlinger eller alvorlige forhold, kan du foretage en fortrolig eller anonym indberetning på denne side.  Læs mere om om vores whistleblowerordning via nedenstående link: Link til Whistleblowerordning


Code of Conduct

Moove Group A/S har tiltrådt FN’s Global Compact (FNGC) og har forpligtet sig til at følge de 10 principper, som udgør grundlaget for FNGC samt bidrage til opnåelsen af verdensmålene. Disse principper afspejles i denne Code of Conduct. Moove Group A/S´s Code of Conduct for eksterne leverandører danner rammen om de krav, som vi som minimum stiller til vores samarbejdspartnere og deres underleverandører. Moove Group A/S har endvidere en forventning om, at vores samarbejdspartnere kræver samme høje niveau for integritet og forretningsførelse af både deres egne medarbejdere samt af deres samarbejdspartnere. Download Code of conduct (PDF)


 

I den grønne førertrøje

Sparet CO² i 2023

0 0

El
taxier

0 0

Antal km
kørt på el

0 0

Ton sparet
CO²

Vi kører dieseltaxien i garagen og har fuld fart på grøn omstilling. Vores vision er at være emissionsfri allerede i 2025. Vi har en af landets største flåder af el-taxier, og der kommer nye til hver uge.

Grøn omstilling er ikke kun ord men handling. Vi har etableret Nordens største ladehub til vores taxier, så de altid er klar til at give dig et lift – og så giver det bedre plads på de offentlige ladestandere til de private elbiler.

Læs mere om vores grønne vision