Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Klik her for at gå til cookie-politik

Privatpolitik for brug af Dantaxi og app’s

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Dantaxi4x48 A/S (”vi” eller ”os”) behandler dine personoplysninger.

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Dantaxi4x48 A/S

CVR-nummer 39174901

Krogshøjvej 49

2880 Bagsværd

e-mail: privatliv@dantaxi.dk

Telefonnummer +45 45 85 66 66

Beskrivelse af behandlingen


Formål

Booking og levering af taxikørsel via telefon, 4×48 app eller internettet
Personoplysningerne anvendes til at gennemføre booking og levering af taxikørsel

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Almindelige personoplysninger:

• Navn, adresse, email, telefonnummer
• Hyppigste afhentningsadresser
• Afhentningsadresse for den specifikke tur*
• Destination for den specifikke tur
• Eurobonus nummer
• Tidligere ture
• Billeder fra kamera-overvågning i taxi
• GPS-oplysninger for kørte ture
• Oplysninger om tidspunkt og pris for kørte ture
• Oplysninger om betalingsform
• Oplysninger du giver os om særlige ønsker til kørslen så som cykel, dyr eller andet
• Referencenummer eller projektnummer (ved konto-kørsel)

Følsomme oplysninger
• Helbredsoplysninger -særlige ønsker af hensyn til kørsel

For så vidt angår borgere, der befordres på foranledning af en kommunal eller anden offentlig myndighed i medfør af serviceloven behandles endvidere cpr-nummer.

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:
• Direkte fra dig
• Fra andre, der bestiller kørsel på dine vegne, herunder offentlige myndigheder
• Kamera-overvågning i taxi
• GPS-overvågning af taxi

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag
• Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)
• Artikel 6.1.c (nødvendig for at Dantaxi 4×48 A/S kan overholde en retlig forpligtelse; særligt Dantaxi 4×48 A/S’ forpligtelser i henhold til lov nr. 1538 af 19/12/2017, § 20)
• Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af vores legitime interesse i at levere en god og effektiv service, samt at optimere udnyttelsen af vores vognpark)
• Artikel 9.2.a (samtykke)
• Artikel 9.2.f (nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares)
• § 11 i databeskyttelsesloven vedrørende CPR-nr.

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:
• Koncernselskaber
• Den vognmand, der skal udføre kørslen
• Leverandører der understøtter vores virksomhed, herunder it-leverandører.
• Den virksomhed eller myndighed, der betaler din kørsel hos os

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.
Oplysninger om bestillinger opbevares så længe du er aktiv kunde hos os og 24 måneder derefter. Vi anser dig for aktiv kunde, hvis du inden for de seneste 12 måneder har bestilt en vogn hos os. Personhenførbare oplysninger slettes således optil 36 måneder fra udgangen af den måned, du sidst har bestilt en vogn hos os.
Oplysninger om kørte ture (start- og slutadresse samt pris) anonymiseres efter 24 måneder.
Dine 3 hyppigste afhentningsadresser opbevares sammen med dit telefonnummer, for hurtigt og automatisk at kunne tilbyde dig en taxi ved bestilling, i op til 36 mdr. fra bestilling.
Fakturaer og oplysninger om betalinger opbevares i overensstemmelse med bogføringsloven i 5 år fra udgangen af det år, transaktionen vedrører.
Kundedata indhentet via 4×48 app slettes 24 mdr. efter seneste bestilling.
Billeder fra kameraovervågning slettes efter 30 dage


Formål

Behandling af klager

Personoplysninger anvendes til at behandle klager over kørsel leveret af os

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
a) Almindelige personoplysninger:

• Navn, adresse, email, telefonnummer
• Oplysninger om den hændelse, du klager over
• Modpartens beskrivelse af hændelsen, du klager over
• Optagelser af telefonsamtaler mellem kunden og centralen samt samtaler mellem vognen og centralen
• Videooptagelser fra taxiens overvågningskamera i det omfang, det er relevant.
• GPS-oplysninger for den tur, klagen vedrører, hvis det er relevant

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:
• Direkte fra dig
• Fra andre, der bestiller kørsel på dine vegne, herunder offentlige myndigheder
• TV-overvågning i taxi
• GPS-overvågning af taxi

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag
• Artikel 6.1.c (nødvendig for at Dantaxi 4×48 A/S kan overholde en retlig forpligtelse; særligt Dantaxi 4×48 A/S’ forpligtelser i henhold til lov nr. 1538 af 19/12/2017)
• Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af vores legitime interesse i at kunne behandle klager fra kunder med henblik på at sikre at det er sikkert og trygt for vores kunder at benytte os, samt at vores kunder behandles fair og i overensstemmelse med gældende lovgivning)
• Artikel 9.2.f (nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares)

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Den eller dem, du klager over
 • Taxiklagenævnet
 • Politiet

Opbevaring

Vi opbevarer personoplysninger indsamlet i forbindelse med en klage i 24 måneder, eller hvis sagen er overgivet til politiet, så længe det er nødvendigt af hensyn til sagen.


Formål

Telefonsamtaler

Personoplysninger behandles af hensyn til oplæring og undervisning samt i forbindelse med behandling af klager og kvalitetssikring.

Kategorier af personoplysninger

Af hensyn til oplæring og undervisning samt til brug for behandling af klager kan telefonsamtaler mellem dig og selskabet optages.

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig

Behandlingsgrundlag

 • Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af vores legitime interesse i at kunne uddanne vores personale, med henblik på at sikre, at det er sikkert og trygt for vores kunder at benytte os, samt at vores kunder behandles fair og i overensstemmelse med gældende lovgivning, samt korrekt kørselshenvisning)

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:
• Politiet
• Medarbejdere hos Dantaxi A/S
• Leverandører der understøtter vores virksomhed, herunder it-leverandører (Finn Frogne A/S)

Opbevaring

Telefonsamtaler, som optages og indeholder personoplysninger, opbevares i 3 mdr. I konkrete tilfælde – eksempelvis hvor optagelsen anvendes i forbindelse med en klage – kan opbevaring ske i en længere periode – i overensstemmelse med de øvrige opbevaringsperioder i denne politik.


Pligtmæssig information

*Oplysning om afhentningsadresse er obligatorisk. Hvis du ikke giver denne oplysning, vil vi ikke kunne afhente dig.

Øvrige oplysninger er frivillige; men manglende afgivelse af oplysninger kan – hvor de er relevante – forringe den service, vi leverer til dig eller – i forbindelse med behandling af klager – have betydning for udfaldet af vores behandling af klagesagen.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende en besked via kontaktformularen på https://dantaxi.dk/kontakt-taxi/ hvor du også kan tilbagekalde dit samtykke.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 8. januar 2021.