Taxa Pris

Læs alt om vores taxapriser (alm. vogne og store vogne)

Hent vores app og få fast pris på din næste taxa

Priser Østdanmark

Taxapris: Alm. vogn – fire passagerer

Hvad koster taxaen?
På hverdagskørsel fra kl. 05.00 til kl. 19.00 opkræves en starttakst på 39kr., en kilometertakst på 11,30 kr., og en tidstakst på 6,67 kr/pr. minut.

For kørsel aften og nat (fra kl. 19.00 indtil kl. 05.00) samt i weekender/helligdage er starttaksten 49 kr., kilometertaksten 14,74 kr. og tidstaksten 7,50 kr. pr. minut.

Ovenstående priser er gældende for vores vogne i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Dog undtagen Bornholm.

Dagstakst.

Fra kl. 05.00 – 19.00
Mandag – fredag

Start

39kr. Starttakst kr. /
pr. tur

Kilometer

11,30kr. Pris pr.
kilometer

Tidstakst

6,67kr. Pris pr.
minut

Aften- og nattakst.

Kørsel aften og nat fra kl. 19.00 indtil kl. 05.00 samt i weekender fra
fredag kl. 19.00 indtil mandag kl. 05.00 samt på helligdage

Start

49kr. Starttakst kr. /
pr. tur

Kilometer

14,74kr. Pris pr.
kilometer

Tidstakst

7,50kr. Pris pr.
minut

 

Storvogn: Taxa priser i København, Nordsjælland og Region Sjælland

En stor taxa kan medtage 5-8 passagerer
Dantaxi har mange store vogne, der kan køre med op til 8 passagerer. En stor vogn kan bestilles via telefonkontakt med kundecenteret på 48 48 48 48 eller igennem vores app.

Store vogne kan være optaget i dagtimerne. Derfor bør man være i god tid ved bestilling af storvognskørsel.

Dagstakst.

Fra kl. 05.00 – 19.00
Mandag – fredag

Start

59kr. Starttakst kr. /
pr. tur

Kilometer

16,00kr. Pris pr.
kilometer

Tidstakst

6,67kr. Pris pr.
minut

Aften- og nattakst.

Kørsel aften og nat fra kl. 19.00 indtil kl. 05.00 samt i weekender fra
fredag kl. 19.00 indtil mandag kl. 05.00 samt på helligdage

Start

79kr. Starttakst kr. /
pr. tur

Kilometer

23kr. Pris pr.
kilometer

Tidstakst

7,50kr. Pris pr.
minut

 

 

Priser Vestdanmark

Taxapris: Alm. vogn – fire passagerer

Hvad koster taxaen?
På hverdagskørsel fra kl. 06.00 til kl. 18.00 opkræves en starttakst på 49 kr., en kilometertakst på 12,30 kr., og en tidstakst på 6,67 kr/pr. minut.

For kørsel aften og nat (fra kl. 18.00 indtil kl. 06.00) samt i weekender/helligdage er starttaksten 59 kr., kilometertaksten 13,74 kr. og tidstaksten 7,50 kr. pr. minut.

Overstående priser er gældende for vores vogne i Jylland og
på Bornholm.

Dagstakst.

Fra kl. 06.00 – 18.00
Mandag – fredag

Start

49kr. Starttakst kr. /
pr. tur

Kilometer

12,30kr. Pris pr.
kilometer

Tidstakst

6,67kr. Pris pr.
minut

Aften- og nattakst.

Kørsel aften og nat fra kl. 18.00 indtil kl. 06.00 samt i weekender fra
fredag kl. 18.00 indtil mandag kl. 06.00 samt på helligdage

Start

59kr. Starttakst kr. /
pr. tur

Kilometer

13,74kr. Pris pr.
kilometer

Tidstakst

7,50kr. Pris pr.
minut

 

Storvogn: Taxa priser i Odense, Jylland og Bornholm

En stor taxa kan medtage 5-8 passagerer
Dantaxi har mange store vogne, der kan køre med op til 8 passagerer. En stor vogn kan bestilles via telefonkontakt med kundecenteret på 48 48 48 48 eller igennem vores app.

Store vogne kan være optaget i dagtimerne. Derfor bør man være i god tid ved bestilling af storvognskørsel.

Dagstakst.

Fra kl. 05.00 – 19.00
Mandag – fredag

Start

69kr. Starttakst kr. /
pr. tur

Kilometer

17kr. Pris pr.
kilometer

Tidstakst

6,67kr. Pris pr.
minut

Aften- og nattakst.

Kørsel aften og nat fra kl. 18.00 indtil kl. 06.00 samt i weekender fra
fredag kl. 18.00 indtil mandag kl. 06.00 samt på helligdage

Start

79kr. Starttakst kr. /
pr. tur

Kilometer

19,25kr. Pris pr.
kilometer

Tidstakst

7,50kr. Pris pr.
minut

Taxa priser – Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet en række af de spørgsmål, som vi ofte får fra vores kunder om taxa priser og takster

Hvad koster en taxa (Brug vores prisberegener)

 

Du kan læse vores forretningsbetingelser via dette link.

Prøv vores prisberegner og få et hurtigt overslag på, hvad en taxa koster i Danmark

Beregn din taxapris. Klik HER.

Dantaxis prisberegner giver et hurtigt overslag på, hvad en taxa koster, og prisen skal derfor ikke ses som et tilbud på kørsel fra Dantaxi.

Gebyr for tillægsydelser  

For cykler og bagage, der anbringes uden på vognen, betales 25 kr. pr. stk.

For opbæring af bagage eller
anden særlig assistance på slutadressen betales 25 kr. hvis taxametret ikke er i funktion.

For kørsel over Øresundsbroen: 360 kr.

For kørsel over Storebæltsbroen: 450 kr.

Ved kørsel fra Kastrup Lufthavn betales et tillæg på 17 kr.

Ved kørsel fra Aalborg Lufthavn betales 10 kr. Beløbet dækker afgift til Aalborg Lufthavn.

Gebyr for Partytaxa 150 kr.

Overstående er gældende for alle vogne tilsluttet Dantaxi.

Ifølge taxiloven skal kørselskontorerne udvendigt på de tilsluttede biler skilte med prisen for en standardtur på 10 km på 12 minutter.

Prisen for en standardtur i Dantaxi gældende for vogne tilsluttet kørselskontoret Dantaxi 4×48 A/S, CVR nr: 39174901 (øst for Storebælt undtagen Bornholm):

Alm. vogne

Takst 1 – dag: 232 kr.
Takst 2 – aften/weekend/helligdage/særlige dage: 286 kr.

Prisen for en standardtur i Dantaxi gældende for vogne tilsluttet Kørselskontoret Dantaxi A/S, CVR nr.: 39789671 (vest for Storebælt samt Bornholm):

Alm. vogne

Takst 1 – dag: 252 kr.
Takst 2 – aften/weekend/helligdage/særlige dage: 286 kr.

Gældende fra 15. november 2022

Hvis du mener, at du er opkrævet for meget for din taxikørsel i Dantaxi, i forhold  til gældende takster, er du velkommen til at kontakte vores reklamationsafdeling. Benyt vores kontaktformular.
Se evt. også vores Forretningsbetingelser.

Ja. Dantaxi tilbyder dig muligheden for FAST PRIS på dine taxi-ture, når du  bestiller via vores app’s. Download vores taxa app klik herregn fastpris”. Du får en fast pris på turen – derefter kan du vælge, om du vil køre til FAST PRIS eller om du vil bestille på taxameter. Du kan også regne FAST PRIS ud på en fremtidig taxitur ved at indstille et bestemt afhentningstidspunkt. 

Ja. Chaufføren har ret til at sikre sig, at du betaler for en tur før turens start. Almindeligvis sker det kun forud for de længere ture.

Chaufføren må starte taxameteret på det tidspunkt, hvor vognen ankommer på den adresse, den er bestilt til. Hvis vognen er bestilt til et bestemt tidspunkt, må taxameteret dog først slås til på det tidspunkt, vognen er bestilt til.

Ja. Du kan betale med gangbare danske mønter og sedler i alle vores taxier.

Store sedler 

Af sikkerhedsmæssige årsager ligger chaufføren ikke inde med en større seddelbeholdning. Chaufføren skal dog som minimum kunne give penge retur op til nærmeste tohundrede kroner seddel.

Udenlandsk valuta 

I de fleste tilfælde vil det være muligt at betale taxien med sedler i britiske pund, amerikanske dollars eller euro. Du bør ved bestillingen og ved turens start, gøre opmærksom på, du ønsker at betale i fremmed valuta. Chaufføren vil som oftest ikke kunne give retur i fremmed valuta, og vekselkursen vil oftest være lavere, end hvis du benytter betalingskort. Eventuel returbetaling vil finde sted i danske kroner. Det er op til chaufføren, om denne ønsker at modtage andre landes valutaer.

Regler om priser for taxikørsel

Et kørselskontor er ansvarlig for, at den taxikørsel, der sælges af kontoret, ikke udføres til en højere pris end det landsdækkende prisloft. Kørselskontorets priser skal beregnes efter samme struktur, som det landsdækkende prisloft beregnes efter.

Priser skal fremgå af kørselskontorets hjemmeside

Kørselskontorets priser, herunder priser for eventuelle tillægsydelser, skal fremgå af kørselskontorets hjemmeside. Det skal på hjemmesiden klart fremgå, hvad kørselskontorets start-, kilometer- og timetakst er for hhv. dagskørsel, kørsel om aftenen og i weekenden, samt på særlige dage.

Taksterne skal oplyses for både biler, der er indrettet til transport af højest 5 personer inkl. føreren, og for biler, der er indrettet til transport af 6-9 personer inkl. føreren, hvis det pågældende kørselskontor råder over både små biler og storvogne.

Det skal endvidere fremgå af hjemmesiden, hvilke slags tillægsydelser kørselskontoret tilbyder, og hvilken pris kunden skal betale for disse.

Priserne må kun ændres kvartalsvist eller sjældnere.

Det er ikke tilladt at opkræve betaling for medbragte kørestole, førerhunde og lignende.

Annoncering af priser på hjemmeside og biler skal gøre det muligt for kunderne at vurdere turens pris forud for kørslens påbegyndelse.

Det enkelte kørselskontor skal arbejde med ét takstsæt i hele landet for ture, der køres efter regning, dvs. hvor taxametret beregner prisen. Det vil typisk være gadeture og ture fra holdeplads.

For ture, hvor prisen beror på en aftale (typisk en forudgående bestilling via telefon eller app), kan det enkelte kørselskontor differentiere prisen efter turtype og lokale omstændigheder. Det er dog en betingelse, at prisen for den enkelte tur ud fra en samlet betragtning ligger under kørselskontorets annoncerede priser, som skal fremgå af kørselskontorets hjemmeside. Hertil kommer, at kørselskontorets takster skal holde sig indenfor det landsdækkende prisloft.

Fra Trafikstyrelsens hjemmeside: taxilov.dk.