Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt noget i en Dantaxi på Bornholm?

Glemte sager bliver afleveret på hittegodskontoret på Bornholm: Hittegodskontor, Bornholms Politi, Zahrtmannsvej 44, 3700 Rønne.

Du har også mulighed for at kontakte vores kundecenter på 56 95 23 01.
Eller benyt vores kontaktformular for glemte sager på Bornholm. 

Hvis ejendele eller værdigenstande glemmes i taxien, vil kørselskontoret forsøge at tilvejebringe det glemte til kunden. Hvis dette ikke lykkes, vil ejendele og værdigenstande blive afleveret til nærmeste politi. Kørselskontoret er ikke ansvarlig for glemte ejendele, herunder tab af værdigenstande.