Hvad er jeres gebyrer for tillægsydelser?  

Gebyr for tillægsydelser  

For cykler og bagage, der anbringes uden på vognen, betales 25 kr. pr. stk.

For opbæring af bagage eller
anden særlig assistance på slutadressen betales 25 kr. hvis taxametret ikke er i funktion.

For kørsel over Øresundsbroen: 360 kr.

For kørsel over Storebæltsbroen: 450 kr.

Ved kørsel fra Kastrup Lufthavn betales et tillæg på 17 kr.

Ved kørsel fra Aalborg Lufthavn betales 10 kr. Beløbet dækker afgift til Aalborg Lufthavn.

Gebyr for Partytaxa (udover taksten) 150 kr.

Overstående er gældende for alle vogne tilsluttet Dantaxi.