fbpx

Privatpolitik for brug af MOOVE app.

 • Privatpolitik for brug af MOOVE app.

  Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Dantaxi4*48 A/S (”vi” eller ”os”) behandler dine personoplysninger.

  Dataansvarlig

  Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

  Dantaxi4*48 A/S

  CVR-nummer 39174901 

  Krogshøjvej 49

  2880 Bagsværd

  e-mail: privatliv@dantaxi4x48.dk

  Telefonnummer +45 45 85 66 66

  Formål: 

  Booking og levering af kørsel

  Personoplysningerne anvendes til at gennemføre booking og sikre levering af taxikørsel

  Kategorier af personoplysninger
  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
  a) Almindelige personoplysninger:

  • Navn, adresse, email, telefonnummer
  • Hyppigste afhentningsadresser
  • Afhentningsadresse for den specifikke tur
  • Destination for den specifikke tur
  • Eurobonus nummer
  • Tidligere ture
  • Billeder fra kamera-overvågning i taxa
  • GPS-oplysninger for kørte ture
  • Oplysninger om tidspunkt og pris for kørte ture
  • Oplysninger om betalingsform
  • Oplysninger du giver os om særlige ønsker til kørslen

  b) Følsomme oplysninger

  • Helbredsoplysninger

  For så vidt angår borgere, der befordres på foranledning af en kommunal eller anden offentlig myndighed i medfør af serviceloven behandles endvidere cpr-nummer.

  Kilder

  Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

  • Direkte fra dig
  • Fra andre, der bestiller kørsel på dine vegne, herunder offentlige myndigheder
  • TV-overvågning i taxa
  • GPS-overvågning af taxa

  Behandlingsgrundlag

  Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag
  • Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)
  • Artikel 6.1.c (nødvendig for at Dantaxi 4*48 A/S kan overholde en retlig forpligtelse; særligt Dantaxi 4×48 A/S’ forpligtelser i henhold til lov nr. 1538 af 19/12/2017, § 20)
  • Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af vores legitime interesse i at levere en god og effektiv service, samt at optimere udnyttelsen af vores vognpark)
  • Artikel 9.2.a (samtykke)
  • Artikel 9.2.f (nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares)
  • § 11 i databeskyttelsesloven vedrørende CPR-nr.

  Modtagere 

  Vi kan dele dine personoplysninger med:

  • Koncernselskaber
  • Den vognmand, der skal udføre kørslen
  • Leverandører der understøtter vores virksomhed, herunder it-leverandører
  • Den virksomhed eller myndighed, der betaler din kørsel med os

  Opbevaring 

  Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

  Oplysninger om bestillinger opbevares så længe du er aktiv kunde hos os og 12 måneder derefter. Vi anser dig for aktiv kunde, hvis du inden for de seneste 12 måneder har bestilt en vogn hos os. Oplysninger slettes således, 24 måneder fra udgangen af den måned, du sidst har bestilt en vogn hos os.

  Oplysninger om kørte ture (start- og slutadresse samt pris) anonymiseres efter 6 måneder.

  Fakturaer og oplysninger om betalinger opbevares i overensstemmelse med bogføringsloven i 5 år fra udgangen af det år, transaktionen vedrører.

  Billeder fra kameraovervågning slettes efter 30 dage

  Formål:

  Behandling af klager

  Personoplysninger anvendes til at behandle klager over kørsler leveret af os

  Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  1. Almindelige personoplysninger:
  • Navn, adresse, email, telefonnummer
  • Oplysninger om den hændelse, du klager over
  • Modpartens beskrivelse af hændelsen, du klager over
  • Videooptagelser fra taxaens overvågningskamera i det omfang, det er relevant.

  Kilder

  Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:
  • Direkte fra dig
  • Fra andre, der bestiller kørsel på dine vegne, herunder offentlige myndigheder
  • TV-overvågning i taxa
  • GPS-overvågning af taxa

  Behandlingsgrundlag 

  Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag
  • Artikel 6.1.c (nødvendig for at Dantaxi 4*48 A/S kan overholde en retlig forpligtelse; særligt Dantaxi 4×48 A/S’ forpligtelser i henhold til lov nr. 1538 af 19/12/2017; § 20)
  • Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af vores legitime interesse i at kunne behandle klager fra kunder med henblik på at sikre at det er sikkert og trygt for vores kunder at benytte os, samt at vores kunder behandles fair og i overensstemmelse med gældende lovgivning)
  • Artikel 9.2.f (nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares)

  Modtagere 

  Vi kan dele dine personoplysninger med:

  • Den eller dem, du klager over
  • Taxi klagenævnet

  Politiet

  Opbevaring 

  Vi opbevarer personoplysninger indsamlet i forbindelse med en klage i 5 år fra klagen er endeligt afgjort eller sagen er overgivet til politiet.

  Pligtmæssig information

  Oplysning om afhentningsadresse er obligatorisk. Hvis du ikke giver denne oplysning, vil vi ikke kunne afhente dig. Øvrige oplysninger er frivillige; men manglende afgivelse af oplysninger kan – hvor de er relevante – forringe den service, vi leverer til dig eller – i forbindelse med behandling af klager – have betydning for udfaldet af vores behandling af klagesagen.

  Dine rettigheder

  Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

  Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende en besked via kontaktformularen på https://dantaxi.dk/kontakt-taxi/ hvor du også kan tilbagekalde dit samtykke.

  Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

   

  Sidst opdateret: 25. september 2020